Prawa autorskie:  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie www.mesem.pl podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
Wykorzystywanie danych z serwisu www.mesem.pl w celach niekomercyjnych jest możliwe po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę Pracownia Usług Edytorskich MESEM. Użycie informacji z serwisu www.mesem.pl w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Pracownia Usług Edytorskich MESEM.
 
 
Ochrona prywatności:
 

Pracownia Usług Edytorskich MESEM w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.mesem.pl. Korzystanie z serwisu nie wymaga podawania przez użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację, poza zleceniami przesyłanymi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną bądź kurierską. Udostępnione firmie MESEM dane użytkowników serwisu www.mesem.pl są wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r., nr 133, poz. 833).

 
 
     
O firmie Oferta Cennik Kontakt Copyright     Polityka prywatności