Oferujemy usługi w zakresie:  
 

  Redakcji językowej i merytorycznej
Redakcja językowa - polegająca na przygotowaniu tekstu do druku, opublikowania w formie elektronicznej lub w Internecie - obejmuje sprawdzenie poprawności ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej, zapewnienie jasności wywodu (zmiany w strukturze leksykalno-stylistycznej wersji autorskiej), a także ujednolicenie zapisu poszczególnych elementów publikacji: przypisów bibliograficznych, źródeł, numeracji tabel i ilustracji, jednak bez wprowadzania istotnych zmian w treści dzieła, czym zajmuje się redakcja merytoryczna.
Zarówno redakcję językową, jak i merytoryczną wykonujemy na wydrukach oraz w formie elektronicznej (pliki w formacie PC).

•  Korekty
Korekta - przeprowadzana na wydrukach przy użyciu znormalizowanych znaków korektorskich lub w formie elektronicznej - obejmuje dokładne sprawdzenie tekstu, który był już opracowany redakcyjnie, i wychwycenie ewentualnych błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych oraz usterek powstałych na etapie przygotowywania składu (drukarskiego lub elektronicznego). Teksty, które nie były wcześniej przygotowywane redakcyjnie, wymagają zazwyczaj najpierw adiustacji.

•  Przygotowywania tekstów specjalistycznych i popularnonaukowych z różnych dziedzin
Przy opracowywaniu tekstów zleconych z różnych dziedzin korzystamy zarówno z materiałów powierzonych, jak i własnych źródeł. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

•  Opracowywania różnych publikacji (prac naukowych, sprawozdań, dokumentacji technicznych i innych, broszur reklamowych, katalogów)
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

•  Opieki językowej nad zawartością stron i serwisów internetowych
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.


 
     
O firmie Oferta Cennik Kontakt Copyright     Polityka prywatności