Pracownia Usług Edytorskich MESEM  
 
  Pracownia Usług Edytorskich MESEM - profesjonalny partner na krajowym rynku wydawniczym - istnieje od roku 2000, łącząc wieloletnie doświadczenie zawodowe zespołu współpracowników z nowoczesną, odpowiadającą duchowi polskich przemian gospodarczych formą organizacyjną.
  Główny cel działalności firmy to pomoc w podnoszeniu poziomu językowego i merytorycznego różnych publikacji - zarówno tradycyjnych, drukowanych (książki, podręczniki i skrypty, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, czasopisma i gazety, druki ulotne, broszury informacyjne, foldery, katalogi, akcydensy, prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, doktorskie itp.), jak i elektronicznych (m.in. polskie wersje językowe programów i gier komputerowych, instrukcje i dokumentacje techniczne, bazy wiedzy, materiały szkoleniowe, teksty publikowane na stronach internetowych).
   Profesjonalna adiustacja tekstów (redakcja i korekta) to nie jedyny obszar działalności Pracowni Usług Edytorskich MESEM. Firma oferuje również usługi w zakresie: przygotowywania tekstów specjalistycznych i popularnonaukowych (wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i redakcyjne), pomocy w opracowywaniu różnych publikacji, w tym także prac naukowych (kwerendy archiwalne i bibliograficzne, przygotowywanie recenzji), oraz poradnictwa językowego.
   W pracy edytorskiej największe znaczenie ma nie tylko doskonała znajomość polszczyzny, ale także bogate doświadczenie w adiustacji tekstów z różnych dziedzin. Opracowywaliśmy językowo podręczniki i skrypty dla studentów, katalogi wystaw i imprez kulturalnych, literaturę piękną i popularną oraz liczne publikacje naukowe dotyczące m.in.: architektury (historia architektury i architektura współczesna), archeologii, bibliologii, biologii i ekologii, budownictwa i technologii budowlanej, ekonomii (zarządzanie, zasoby ludzkie, Unia Europejska, statystyka i prognozowanie, bankowość i finanse, szkolenia, teoria ekonomii), historii, historii sztuki i konserwacji zabytków, filologii polskiej oraz języków obcych (historia i teoria literatury, językoznawstwo, glottodydaktyka i metodyka nauczania), informatyki, inżynierii środowiska, filozofii i metodologii nauk, psychologii, pedagogiki (terapia, pedagogika specjalna, rehabilitacja osób niepełnosprawnych), religioznawstwa i biblistyki.
   Choć siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, współpracujemy z wydawnictwami, stowarzyszeniami, organizacjami i ośrodkami naukowymi w całym kraju. Historia i współczesność Dolnego Śląska oraz jego stolicy są jednak ważną domeną naszej działalności edytorskiej, o czym świadczy wiele książek i monografii tego regionu Polski, które opracowywaliśmy językowo.


 
     
O firmie Oferta Cennik Kontakt Copyright     Polityka prywatności